[ Внутрішній моніторинг ]

Внутрішній моніторинг - це управлінська функція, яка є попередньою до всебічного аналізу процесу навчання та  виховання. 
Він дає можливість визначити, наскільки якісно здійснюється в школі навчально-виховний процесяк відносяться до своїх функціональних обов'язків не тільки педагоги, діяльність яких контролюється, але й керівники школи